Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531239 nr. 200

31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 200 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 3 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het energieakkoord nu nog maar tot 2020 en 2023 loopt;

overwegende dat het voor een bestendig klimaatbeleid van belang is dat er duidelijkheid komt over de lange termijn;

verzoekt de regering om, met de partijen van het energieakkoord in te zetten op versterking en verlenging van het energieakkoord, waarbij een kosteneffectief pad wordt uitgezet tot 2050, met tussendoelen voorzien van concrete maatregelen voor 2020 en 2030,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Van Tongeren

Dik-Faber