Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531239 nr. 198

31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 198 MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN OUWEHAND

Voorgesteld 3 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gezien de aanvraag voor een winningsvergunning van Tulip Oil d.d. 11 november 2014;

overwegende de breed gedragen en met de winning van gas conflicterende belangen van milieu, natuur en lokaal draagvlak bij gemeente en provincie die bij een besluit over de winningsvergunning een rol spelen;

overwegende de beraadslagingen en de argumenten en standpunten die de onderscheiden partijen daarbij naar voren hebben gebracht;

spreekt uit tegen de winning van aardgas bij Terschelling te zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos

Ouwehand