Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531239 nr. 197

31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 197 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 3 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de energietransitie versnelling nodig heeft en dat innovatieve experimenten onder de huidige AMvB Experimenten onder de Elektriciteitswet, toekomstig STROOM, dit proces kunnen helpen versnellen;

overwegende dat de toch al beperkte doelgroep van verenigingen van eigenaren en coöperaties mogelijk een te korte voorbereidingstijd kregen om de deadline van 11 september 2015 te halen voor de eerste tranche experimenten;

constaterende dat de eerste evaluatie van de experimenten pas over vier jaar zal plaatsvinden terwijl de transitie volop in beweging is op het gebied van decentrale duurzame energie en concepten als vraagsturing;

verzoekt de regering, de niet benutte ruimte in de experimenten 2015 royaal toe te voegen aan het nader vast te stellen aantal experimenten voor 2016,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber