Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531239 nr. 196

31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 196 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 3 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de duurzaamheidscriteria voor de bij- en meestook van houtpellets in kolencentrales óók zullen gaan gelden voor industriële toepassing ten behoeve van de opwek van stoom;

constaterende dat kolencentrales tussen 2021 en 2023 voor hun volledige bijstook op areaalniveau gecertificeerde duurzame houtpellets moeten gebruiken, terwijl de industrie pas in 2026 aan deze voorwaarde hoeft te voldoen;

overwegende dat er een gelijk speelveld voor de energiesector en de industrie zou moeten gelden, omdat zij houtpellets van dezelfde wereldmarkt betrekken;

verzoekt de regering het ingroeipad voor op areaalniveau gecertificeerde houtpellets voor industriële opwek van biostoom gelijk te trekken aan dat voor de energiesector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber