Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531239 nr. 194

31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 194 MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN DIK-FABER

Voorgesteld 3 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat energiecoöperaties veel frustraties ondervinden met de postcoderoosregeling en dat er weinig vergunningen zijn afgegeven door de Belastingdienst;

overwegende dat de energietransitie draagvlak nodig heeft en projecten van inwoners van onderop voor draagvlak zorgen voor de transitie naar een duurzame energievoorziening;

verzoekt de regering om, een aparte regeling voor energiecoöperaties Zon-PV op te nemen in de SDE+-regeling 2016, zoals deze er is voor wind-op-zee-projecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Dik-Faber