Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531239 nr. 191

31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 191 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 3 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat energiebesparing in de zware industrie de goedkoopste manier is om de uitstoot van broeikasgassen te beperken;

constaterende dat het raamwerk voor een-op-een-afspraken met bedrijven, volgens ECN, onvoldoende is om noodzakelijke stappen naar verduurzaming te zetten;

constaterende dat de Minister ervoor wil zorgen dat de zware industrie alle besparingsmaatregelen neemt met een terugverdientijd van vijf jaar of minder;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren in welke mate de bedrijven die tot de zware industrie behoren, energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder hebben doorgevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Van Veldhoven