Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531239 nr. 190

31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 190 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 3 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de subsidie voor bij- en meestook in kolencentrales de kostprijs van de 15% laagwaardige biomassa overstijgt;

verzoekt de regering, de oversubsidiëring van laagwaardige biomassa te monitoren en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Van Veldhoven