31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 160 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUS JANSEN EN LEEGTE

Voorgesteld 15 mei 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • de gebruikswaarde van slimme meters voor de consument gediend is met het beschikbaar komen van elektriciteitsaanbod op basis van kwartierprijzen;

  • voor afnemers in het middensegment dergelijk aanbod reeds bestaat en in veel gevallen een aantrekkelijke optie vormt;

  • een killer-app de soepele uitrol van de slimme meter, zonder dwang van bovenaf, zou vereenvoudigen;

  • kleinverbruikercontracten op basis van kwartierprijzen een stimulans zullen opleveren voor de balancering van het elektriciteitsnetwerk via sturing van de vraag, wat een economische inpassing van een groeiend aandeel duurzame energieproductie bevordert;

verzoekt de regering om, in overleg met elektriciteitsproducenten te onderzoeken of en hoe ook voor de kleinverbruiker contractvormen op basis van kwartierprijzen, naast de bestaande contractvormen, geïntroduceerd kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen

Leegte

Naar boven