Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331213 nr. 17

31 213 Belastingheffing overheidsbedrijven

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID MEI LI VOS

Voorgesteld 4 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat diensten van BIG-geregistreerde zzp'ers en zorgverleners zijn vrijgesteld van btw-plicht als er sprake is van gezondheidskundige verzorging van de mens;

constaterende dat onder zzp'ers in de zorg onduidelijkheid bestaat of zij al dan niet btw-plichtig zijn;

constaterende dat sommige zzp'ers in de zorg de sector daardoor de rug toekeren;

overwegende dat de bestendige lijn die de Belastingdienst hanteert, niet tot de gewenste duidelijkheid leidt over de btw-plicht voor zzp'ers in de zorg;

overwegende dat een herhaling van problemen voor zzp'ers met bijvoorbeeld de startersregeling als gevolg van onduidelijkheid over de interpretatie van de regels voorkomen moet worden;

verzoekt de regering om, vanaf volgende week te garanderen dat zzp'ers die over de btw-plicht met de Belastingdienst contact opnemen, binnen vijf werkdagen uitsluitsel krijgen over hun btw-plicht, en de Kamer nog voor het einde van het zomerreces te informeren over de voortgang;

verzoekt de regering tevens, direct na het hoger beroep dat in het najaar plaatsvindt een heldere beslisboom te publiceren van de bestendige lijn zoals de Belastingdienst die toepast over de btw-plicht van zelfstandigen in de zorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mei Li Vos