Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331213 nr. 13

31 213 Belastingheffing overheidsbedrijven

Nr. 13 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 4 juli 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de overheid er alles aan moet doen om belastingfraude te bestrijden;

overwegende dat bpm-fraude bij import van gebruikte auto's mogelijk is door eigen taxatie van importeurs en ook daadwerkelijk leidt tot tientallen miljoenen euro's belastingderving;

overwegende dat hierdoor ook nog eens ernstige concurrentievervalsing optreedt ten opzichte van importeurs die gewoon de wettelijke, forfaitaire staffel of de koerslijst toepassen;

verzoekt de regering, de eigen taxatie bij import van gebruikte auto's bij wet af te schaffen dan wel taxatie alleen toe te staan door gecertificeerde taxateurs gekoppeld aan de RDW-keuring,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet