31 209 Schoon en zuinig

Nr. 193 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat door de dieselfraude vele malen meer NOx is uitgestoten dan werd aangenomen op basis van hetgeen in de verkoopglossy's wordt gemeld;

constaterende dat door onvolkomenheden in EU-regelgeving Nederland niet bij machte is zelf eisen te stellen aan de import van auto's;

van mening dat de Nederlandse bevolking na dit schandaal recht heeft op een effectieve aanpak om schone lucht te bevorderen;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om nieuwe auto's waarvan vast is komen te staan dat ze vervuilender zijn dan ze lijken op basis van de verkooppraatjes, van de Nederlandse markt te weren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Naar boven