31 209 Schoon en zuinig

Nr. 191 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er veel onvrede is over het Europese akkoord over de RDE-testprocedure voor NOx waarbij voor alle nieuwe voertuigen vanaf 1 januari 2021 een hoge conformiteitsfactor van 1,5 geldt, waardoor nog jarenlang de uitstootnormen kunnen worden overschreden;

overwegende dat deze factor door de Europese Commissie niet wordt uitgelegd als een soepeler norm voor de praktijk, maar als een onzekerheidsmarge vanwege onder andere de onnauwkeurigheid in de mobiele meetapparatuur welke jaarlijks zal worden geëvalueerd en zo nodig aangescherpt aan de stand van de voortgang van de meettechnologie;

verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen voor het minimaliseren van onnauwkeurigheden door verbetering van de mobiele meetapparatuur, bij te dragen aan onderzoeken hiernaar en onderzoeksresultaten in te dienen bij de Europese Commissie teneinde zo snel mogelijk de conformiteitsfactor voor NOx te verlagen,

n gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven