31 209 Schoon en zuinig

Nr. 190 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NEDC (New European Driving Cycle) testprocedure wordt vervangen door de WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures) en dat dit is bedoeld om het verschil tussen praktijkverbruik en fabrieksopgave te beperken;

overwegende dat dit niet mag leiden tot het uithollen van CO2-normen;

overwegende dat er één autogroep is die een test heeft ontwikkeld om CO2-emissies in de praktijk te toetsen, die ook publiek beschikbaar worden gemaakt;

verzoekt de regering, bij de omzetting van CO2-normen naar WLTP in te zetten op een conversiefactor zo dicht mogelijk bij 0 en niet akkoord te gaan met een omzetting waarbij de CO2-normen worden afgezwakt;

verzoekt de regering tevens, de Nederlandse auto-importeurs op te roepen zich aan te sluiten bij initiatieven die testen op CO2 in de praktijk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven