31 209 Schoon en zuinig

Nr. 188 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een groeiend aantal autofabrikanten, zoals BMW, Hyundai en Kia, inzet op schoon vervoer;

overwegende dat bijvoorbeeld Tesla heeft aangegeven een Europese fabriek en distributiecentrum te willen openen;

overwegende dat deze ontwikkeling kansen biedt voor het Nederlands bedrijfsleven en de werkgelegenheid;

verzoekt de regering om, zich (maximaal) in te spannen voor een goed vestigingsklimaat om meer bedrijvigheid en werkgelegenheid op het gebied van schoon vervoer naar Nederland te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven