31 209 Schoon en zuinig

Nr. 187 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Volkswagen heeft aangekondigd de milieusubsidies terug te betalen;

overwegende dat dit geld bedoeld was voor het bevorderen van duurzame mobiliteit;

verzoekt de regering om, de door autofabrikanten terugbetaalde milieusubsidies in te zetten voor het bevorderen van schoon vervoer en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven