31 209 Schoon en zuinig

Nr. 186 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij alle verbrandingsmotoren verschillen zijn tussen testemissies en praktijkemissies;

overwegende dat de nieuwe realistische testen nog geruime tijd op zich laten wachten;

overwegende dat consumenten dus nog niet beschikken over betrouwbare informatie met betrekking tot brandstofverbruik;

verzoekt de regering om, autofabrikanten te verplichten praktijkinformatie over brandstofverbruik beschikbaar te stellen aan consumenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven