31 209 Schoon en zuinig

Nr. 185 MOTIE VAN DE LEDEN HOOGLAND EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de onderhandelingen over de uitwerking van de RDE-test in een finale fase zijn beland;

overwegende dat de effectiviteit van de RDE-test grotendeels bepaald zal worden door de uitwerking van de laatste details;

verzoekt de regering, TNO een sterkte-zwakteanalyse van de volledig uitgewerkte RDE-test te laten uitvoeren en de resultaten hiervan voorafgaand aan de definitieve besluitvorming in de Raad van Ministers aan de Tweede Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland

Van Veldhoven

Naar boven