31 209 Schoon en zuinig

Nr. 184 MOTIE VAN DE LEDEN HOOGLAND EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de fraude met uitstoot van dieselauto's is gepleegd door het toepassen van misleidende software;

overwegende dat door openbaarheid van de software van deze auto's eventuele misstanden sneller aan het licht zullen komen;

overwegende dat belangrijke autofabrikanten reeds zijn overgegaan tot het openbaar maken van (delen van) de toegepaste software;

verzoekt de regering, in Europees verband te bezien hoe software voor meer partijen (de verschillende typegoedkeuringsinstanties, de technische diensten, aangewezen technische universiteiten, et cetera) toegankelijk kan worden gemaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland

Van Tongeren

Naar boven