31 209 Schoon en zuinig

Nr. 183 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat niet alleen op het gebied van stikstofoxiden (NOx) maar ook op het gebied van CO2-uitstoot c.q. brandstofverbruik er verschillen bestaan tussen de prestaties van auto's in de testsituatie en de prestaties in de praktijk;

overwegende dat er in 2017 weliswaar een nieuwe testprocedure (WLTP) voor CO2-uitstoot wordt ingevoerd, maar dat dit geen praktijktest betreft;

verzoekt de regering, te pleiten voor de ontwikkeling van een Real Driving Emission test (RDE-test) voor CO2-uitstoot c.q. brandstofverbruik,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Naar boven