31 209 Schoon en zuinig

Nr. 181 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN HOOGLAND

Voorgesteld 12 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vanaf 2017 de Real Driving Emission test (RDE-test) voor de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) breed wordt toegepast;

overwegende dat volledige openbaarheid en transparantie van de testresultaten zal leiden tot betere testen;

verzoekt de regering, in Europees verband te pleiten voor volledige openbaarheid en transparantie van de resultaten van de RDE-testen en de Kamer hierover nog dit jaar te informeren;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de klant zo spoedig mogelijk weet wat een auto daadwerkelijk uitstoot, bijvoorbeeld op basis van de testresultaten van TNO, en ervoor te zorgen dat deze informatie gemakkelijk toegankelijk wordt, bijvoorbeeld door deze informatie toe te voegen aan reclame-uitingen zoals in showrooms,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Hoogland

Naar boven