Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831209 nr. 1

31 209
Schoon en zuinig

nr. 1
BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER, VAN ECONOMISCHE ZAKEN, VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE, VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT EN VAN VERKEER EN WATERSTAAT EN VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN FINANCIËN EN VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 september 2007

Hierbij bieden wij u aan het werkprogramma Schoon en Zuinig: Nieuwe energie voor het klimaat1. Het werkprogramma is aangekondigd in het Coalitieakkoord van dit kabinet en in het Beleidsprogramma«Samen werken, samen leven.» Het werkprogramma beschrijft de manier waarop Nederland in 2020 over één van de meest efficiënte en schone energievoorzieningen van Europa kan beschikken.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

de coördinerend minister voor het project Schoon en Zuinig,

J. M. Cramer

De minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

C. P. Vogelaar

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

De staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

F. C. G. M. Timmermans


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.