Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831206 nr. 17

31 206
Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID REMKES

Ontvangen 20 november 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I vervallen de onderdelen E en F.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe het vervallen van de meewerkaftrek ongedaan te maken. Voor sommige zelfstandige ondernemers is de meewerkaftrek een adequate fiscale faciliteit. Ondernemers – mannen en vrouwen – zijn zelf wel in staat om een keuze te maken over het voor hen van toepassing zijnde fiscale regiem. Het terugdraaien van deze maatregel leidt tot een derving van € 7 miljoen.

Remkes