Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831206 nr. 12

31 206
Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2008)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID CRAMER C.S.

Ontvangen 14 november 2007

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel XII wordt, onder vernummering van onderdeel B tot onderdeel C, na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

B. In tabel I, onderdeel b, post 14, onderdeel d, wordt na de puntkomma toegevoegd: peepshows en andere optredens die primair zijn gericht op erotisch vermaak worden daaronder niet begrepen;.

Toelichting

In een Hofuitspraak worden peepshows aangemerkt als toneelvoorstellingen. Daardoor zou de toegangverlening tot die shows kunnen delen in het verlaagde BTW-tarief. Tegen deze uitspraak is door de staatssecretaris van Financiën bij de Hoge Raad cassatie ingesteld. Dit amendement strekt ertoe te verzekeren dat het algemene BTW-tarief voor peepshows ook na een eventueel negatieve uitspraak door de Hoge Raad gehandhaafd blijft. Ook voor andere primair op erotisch vermaak gerichte optredens willen de indieners dit garanderen.

Cramer

Van der Vlies

Jules Kortenhorst