Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831205 nr. 18

31 205
Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008)

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 12 november 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel IV, onderdeel C, komt te luiden:

C. In artikel 8.14a, tweede lid, wordt «3,1%» vervangen door «4,1%». Voorts wordt het laatstvermelde bedrag verhoogd met € 338.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat met ingang van 1 januari 2011 bij de aanvullende combinatiekorting het maximum bedrag (het in artikel 8.14a, tweede lid, zoals dit ingevolge dit wetsvoorstel met ingang van 1 januari 2009 komt te luiden, als laatste vermelde bedrag) wordt bereikt bij een inkomen ter hoogte van het wettelijk minimumloon in plaats van bij een modaal inkomen. De hiermee gegenereerde budgettaire opbrengst wordt ingezet om dat maximumbedrag te verhogen. De aanpassing dient uitsluitend plaats te vinden in 2011. Bijgaand de bijgestelde tabel en figuur 4 uit de MvT BP 2008 die zou gelden indien het amendement wordt aangenomen.

Tabel 4. Vormgeving IACK (prijzen 2008)

 200920102011
Startinkomen IACK4 5424 5424 542
Vast bedrag746746746
Opbouwpercentage3,1%3,1%4,1%
Totaal maximum8509851 322
Maximum behaald bij7 89612 25118 891
Beschikbaar budget (mln)100200400

Grafiek 4

kst-31205-18-1.gif

Een belangrijke doelstelling van het emancipatiebeleid is het verhogen van het percentage vrouwen dat economisch zelfstandig is. Indiener beoogt de inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting (IACK) zodanig vorm te geven, dat het instrument het meest effectief is in het verhogen van het percentage vrouwen dat economisch zelfstandig is.

Vendrik