Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831205 nr. 12

31 205
Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 9 november 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel J, vervalt.

Toelichting

Het voorstel tot verhoging van de ouderenkorting met € 100 per 1 januari 2008 vervalt door dit amendement. De resulterende besparing wordt geheel ingezet voor een additionele verhoging van de AOW-uitkeringen per 1-1-2008. Dat kan niet via fiscale wetgeving worden geregeld, maar is wel de uitdrukkelijke bedoeling van dit amendement. Bij aanname zal dat door de regering moeten worden geregeld.

Indiener heeft de voorkeur aan verhoging van de AOW-uitkering, omdat ouderen met een klein pensioen vaak niet profiteren van een hogere ouderenkorting als gevolg van het verzilveringsprobleem. Zo komt het geld terecht bij de ouderen die dit het meeste nodig hebben.

Vendrik