Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831205 nr. 11

31 205
Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008)

nr. 11
AMENDEMENT VAN DE LEDEN VENDRIK EN DUYVENDAK

Ontvangen 9 november 2007

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel XVIII, onderdeel A, vervalt.

II

Artikel XX wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel A vervalt.

b. De onderdelen C tot en met G vervallen.

III

In artikel XXXI, vierde lid, vervalt «onderdelen A en C tot en met».

Toelichting

Als tussenvariant op weg naar de invoering van een volledige variabilisatie van de MRB en een deel van de BPM wil het kabinet een deel van de BPM omzetten in een verhoging van de MRB. Door deze gedeeltelijke omzetting van BPM naar MRB stijgt het autogebruik in 2012 met 0,6% en in 2020 met 1,4% (MNP1 ). Als gevolg hiervan stijgt de CO2-uitstoot van het wegverkeer. Dit is in het licht van de klimaatambities (– 30% CO2 in 2020) ongewenst.

Dit amendement bewerkstelligt dat de voor 2008 voorgestelde verschuiving van de BPM (Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992) naar de MRB (Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994) geen doorgang vindt. Dit amendement is budgettair neutraal.

Vendrik

Duyvendak


XNoot
1

Beoordeling van milieumaatregelen in het Belastingplan 2008, MNP, Brink, R. M. M. van den, A. Hoen, G. P. Geilenkirchen, K. T. Geurs, R. A. van den Wijngaart, E. Drissen en J. G. J. Olivier, rapportnr. 500076006, september 2007.