Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831200-XVI nr. 85

31 200 XVI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008

nr. 85
GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN MILTENBURG EN VAN DER VEEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 48

Voorgesteld 21 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er mensen zijn die zo ernstig dyslexie hebben dat zij niet in het onderwijs geholpen kunnen worden;

constaterende, dat het CVZ positief geadviseerd heeft om de behandeling van ernstige dyslexie op te nemen in het basispakket;

verzoekt de regering dit advies onverkort op te volgen en dyslexie vanaf 1 januari 2009 op te nemen in het basispakket;

verzoekt de regering tegelijkertijd de dekking in het pakket te vinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Miltenburg

Van der Veen