Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831200-XVI nr. 56

31 200 XVI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008

nr. 56
MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.

Voorgesteld 15 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat geestelijke verzorging een basisvoorwaarde is voor kwalitatief goede zorgverlening;

overwegende, dat de toegankelijkheid van geestelijke verzorging door de vermaatschappelijking van de zorg is afgenomen;

verzoekt de regering te bezien hoe aan de geestelijke verzorging buiten zorginstellingen beter invulling kan worden gegeven, en hierover de Kamer binnen 6 maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Schermers

Van der Vlies