Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831200-XIII nr. 21

31 200 XIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2008

nr. 21
MOTIE VAN HET LID TEN HOOPEN C.S.

Voorgesteld 17 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er tussen benzinestations langs de snelweg weinig concurrentie is met als gevolg een te hoge benzineprijs;

overwegende, dat de kale benzineprijs op het onderliggende wegennet en in Duitsland, België en Frankrijk ongeveer tien cent per liter lager ligt;

verzoekt de regering ter bevordering van de concurrentie en verlaging van de benzineprijs:

1. de NMa te vragen om de benzinesector scherp in de gaten te houden;

2. de vergunningprocedures voor nieuwe benzinepompen terug te dringen tot een jaar;

3. uiterlijk in 2008 prijspalen bij tankstations te plaatsen met de brandstofprijzen van de eerstvolgende vier tankstations;

4. de «topdeelregeling» op de helling te zetten zodat de ongelijkheid tussen gevestigde benzinemaatschappijen en nieuwkomers volledig wordt opgeheven;

5. de vier grote maatschappijen te verbieden om de 50 stations die zij verplicht hebben afgestoten, weer terug te kopen;

6. een verbod op steunsystemen in te stellen, zodat oliemaatschappijen pomphouders niet langer financieel kunnen steunen om nieuwe concurrenten met roofprijzen uit de markt te drukken;

7. te bewerkstelligen dat de concessiehouders gegevens verschaffen over hun omzet zodat veilingen eerlijk kunnen verlopen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ten Hoopen

Smeets

Ortega-Martijn