31 200 XII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2008

nr. 55
MOTIE VAN DE LEDEN ANKER EN KOOPMANS

Voorgesteld 6 december 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Valleilijn (Amersfoort–Ede–Wageningen) onlangs overbelast is verklaard;

constaterende, dat Syntus heeft aangegeven, behoefte te hebben aan de spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Doetinchem;

constaterende, dat er ook vanuit andere regio’s wensen liggen voor inhaalsporen of spoorverdubbeling op enkelsporige trajecten om de frequenties te kunnen verhogen;

overwegende, dat ook de regionale spoorlijnen kunnen bijdragen aan de ambitie van 5% groei per jaar voor het spoor;

verzoekt de regering in samenwerking met de decentrale overheden een quick-scan te doen naar de markt en capaciteit op de regionale lijnen en de mogelijke financiering van de aanleg van inhaalsporen of dubbelspoor en de resultaten hiervan uiterlijk met de aangekondigde mobiliteitsvisie te presenteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anker

Koopmans

Naar boven