Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831200-VII nr. 34

31 200 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008

nr. 34
MOTIE VAN DE LEDEN HEIJNEN EN BILDER

Voorgesteld 29 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het gebruik van gegevens uit de Gemeentelijk Basisadministratie (GBA) onder andere moet bijdragen aan betere informatie, fraudebestrijding en kostenreductie;

overwegende, dat de regering voornemens is, adresfraude door middel van bestuurlijke boetes aan te pakken;

van mening, dat gemeenten ook zelf een verantwoordelijkheid hebben voor de betrouwbaarheid van de GBA;

van mening, dat een foutenmarge van meer dan 1% in de GBA niet toelaatbaar is;

verzoekt de regering in overleg met de VNG een GBA-actieplan op te stellen teneinde de betrouwbaarheid van de GBA op het gewenste niveau te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen

Bilder