Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831200-VII nr. 29

31 200 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008

nr. 29
MOTIE VAN HET LID VAN RAAK

Voorgesteld 29 november 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat mensen die misstanden melden een maatschappelijk belang dienen;

constaterende, dat sommige klokkenluiders in het verleden in financiële problemen zijn gekomen;

constaterende, dat weinig mensen bereid zijn, op te treden als klokkenluider;

verzoekt de regering een fonds voor klokkenluiders in het leven te roepen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak