31 200
Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

nr. 34
MOTIE VAN HET LID THIEME C.S.

Voorgesteld 20 september 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering kiest voor de invoering van het «de vervuiler betaalt»-principe als belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid;

constaterende, dat burgers en bedrijven via het «de vervuiler betaalt»-principe moeten meebetalen aan de milieukosten die worden veroorzaakt door de consumptie en productie van goederen en diensten;

constaterende, dat de regering het «de vervuiler betaalt»-principe nu slechts selectief toepast en daarbij de productie en consumptie van het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket buiten beschouwing laat, namelijk producten van dierlijke oorsprong, meer in het bijzonder vlees;

verzoekt de regering om binnen een halfjaar te komen met een voorstel voor een milieuheffing op dierlijke producten, meer in het bijzonder vlees,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Halsema

Pechtold

Naar boven