Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-201531145 nr. AC

31 145 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

AC BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2015

Bij deze zend ik u het rapport door politie en OM opgesteld over de bewaarplicht telecomgegevens en de opsporing1. Toezending van het rapport is toegezegd tijdens het AO dataretentie en privacy op 25 maart jongstleden.

In het rapport wordt aan de hand van meer dan 100 cases het belang van historische telecommunicatiegegevens voor de opsporing nader toegelicht. Het rapport zal worden gebruikt ter onderbouwing van nut en noodzaak in het wetsvoorstel. Aan de hand van dit rapport zal ik tevens bezien hoe ik uw Kamer periodiek kan informeren.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffienr. 157037.