31 142 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet

Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 augustus 2013

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft gevraagd om nadere informatie over het tijdpad van de wetgeving die nodig is om een permanente registratie in te voeren van de kiezers die vanuit het buitenland mogen stemmen bij de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en van het Europees Parlement.

In mijn brief van 12 juni 2013 (Kamerstuk 31 142, nr. 35) heb ik uw Kamer gemeld dat om een permanente registratie in te voeren een wijziging van de Kieswet nodig is. Het streven is dat die wetswijziging een feit is voor de volgende verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, die voorzien is in 2017. Mijn planning is erop gericht om begin 2015 het wetsvoorstel voor advies aan te bieden aan de Raad van State. In deze planning is indiening bij de Tweede Kamer medio 2015 voorzien.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Naar boven