Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631125 nr. 69

31 125 Defensie Industrie Strategie

Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 september 2016

Tijdens het Algemeen Overleg over sourcing, IV/ICT en ERP van 5 juli jl. heb ik toegezegd uw Kamer voor het einde van het zomerreces te informeren over het aantal actieve defensiepassen in handen van mensen die niet meer voor Defensie werken. Met deze brief doe ik deze toezegging gestand.

Een defensiepas voor vast of ingehuurd personeel is maximaal drie jaar geldig en kan fysiek of elektronisch worden ingenomen. Een fysieke inname betekent dat de pas door de (ingehuurde) medewerker bij Defensie is ingeleverd. Bij een elektronische inname is de pas niet fysiek ingeleverd, maar wordt deze als inactief aangemerkt in de gegevensbestanden van de elektronische toegangssystemen (ETS) waardoor de toegang wordt ontzegd. Als uitgangspunt geldt dat een kaarthouder die geen recht meer heeft op een defensiepas deze fysiek inlevert, of een verklaring van vermissing afgeeft als de pas is zoekgeraakt of gestolen.

Op 10 augustus jl. waren in totaal 61.522 defensiepassen in gebruik bij vast en ingehuurd personeel. Als dit personeel defensiepassen niet fysiek inlevert, worden deze binnen twee weken na het verstrijken van het recht op gebruik, bijvoorbeeld doordat het dienstverband is geëindigd, alsnog elektronisch ingenomen. Daarmee is het aantal onterecht actieve passen van (ingehuurd) personeel dat momenteel toegang geeft tot een defensielocatie, met inachtneming van de twee weken verwerkingstijd, verwaarloosbaar klein.

Mocht iemand een pas die als inactief is aangemerkt aan een ETS aanbieden, dan genereert dat direct een melding bij de bewaking, die de kaart vervolgens inneemt. Het merendeel van de defensielocaties kan alleen worden betreden door het aanbieden van een defensiepas aan een ETS al dan niet gepaard gaand met een visuele controle. Op defensielocaties zonder een ETS wordt de pas visueel gecontroleerd op geldigheid.

De defensieonderdelen zijn verantwoordelijk voor de fysieke inname. Personeel dat Defensie heeft verlaten en de pas niet heeft ingeleverd, wordt aangeschreven. Om het aantal personen dat de pas alsnog terugstuurt, zo groot mogelijk te maken, zijn de commandanten van de defensieonderdelen verzocht toe te zien op een tijdige fysieke inname van defensiepassen. Ook in de administratieve processen zal meer nadruk worden gelegd op het tijdig inleveren van de defensiepas door vertrekkend personeel.

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert