31 125 Defensie Industrie Strategie

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA C.S.

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er ernstige tekortkomingen zijn in de informatievoorziening en ICT bij het ministerie van Defensie, te weten een gebrekkige infrastructuur, onvoldoende reservecapaciteit, verouderde systemen en het ontbreken van een visie;

constaterende dat er tevens sprake is van ernstige tekortkomingen in de aansturing, te weten een ineffectieve besturing en verstoorde verhoudingen;

constaterende dat deze problematiek leidt tot grote risico's voor de bedrijfsvoering en operaties van het ministerie van Defensie;

constaterende dat deze problematiek al vele jaren speelt, daarover ook signalen en indicaties zijn ontvangen, maar dat de minister pas na anderhalf jaar van ernst en omvang van deze problemen op de hoogte werd gesteld;

verzoekt de regering, weer «in control» te komen door met een plan van aanpak inclusief een kostenoverzicht te komen om de problemen bij de informatievoorziening en ICT van het ministerie van Defensie op te lossen;

verzoekt de regering tevens, dit voor Prinsjesdag 2014 aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Eijsink

Knops

Jasper van Dijk

Naar boven