Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831094 nr. 17

31 094
Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER VLIES

Ontvangen 26 september 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, komt het eerste lid van artikel 18a te luiden:

1. Iedere verzekerde van achttien jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico van € 150 per kalenderjaar. Dit bedrag wordt opgebouwd uit een bij ministeriële regeling vast te stellen percentage van de zorgkosten van de verzekerde.

II

Artikel XII komt te luiden:

ARTIKEL XII

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2008, met uitzondering van de tweede volzin van artikel 18a, eerste lid, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2009.

Toelichting

Bij het door de regering voorgestelde eigen risico is de kans groot dat na één keer ziekenhuisbezoek of na één keer medicijngebruik het bedrag van het verplichte eigen risico al vol is. Hiermee is meteen de remmende werking uitgewerkt. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen, stelt de indiener van het amendement voor om het bedrag van het eigen risico op te laten bouwen uit een percentage van de zorgkosten. De hoogte van dat percentage kan worden vastgesteld bij ministeriële regeling om te komen tot een zo goed mogelijke balans tussen de remmende werking en de effectiviteit van de regeling.

Van der Vlies