Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831094 nr. 14

31 094
Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID KANT

Ontvangen 25 september 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel V komt te luiden:

ARTIKEL V

In artikel 6.18, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt «bedoeld in artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag» vervangen door: bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Wet op de zorgtoeslag.

Toelichting

Een verplicht eigen risico is zonder meer aan te merken als een uitgave aan de zorg. Dit amendement beoogt de uitgaven ten lasten van een verplicht eigen risico wel in aanmerking te laten komen voor de aftrek bijzondere ziektekosten.

Kant