Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831094 nr. 13

31 094
Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID KANT

Ontvangen 25 september 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel N, artikel 118a, eerste lid, vervalt: , verminderd met het geraamde gemiddelde bedrag dat een verzekerde die geen recht heeft op de in dit lid bedoelde uitkering naar verwachting in dat kalenderjaar ingevolge artikel 18a betaalt.

Toelichting

Dit amendement beoogt verzekerden die in aanmerking komen voor compensatie volledig te compenseren voor het eigen risico.

Kant