Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831094 nr. 12

31 094
Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID KANT

Ontvangen 25 september 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel N, artikel 118a, wordt in het eerste lid na «te bepalen groepen,» een zinsnede ingevoegd, luidende: en verzekerden van vijfenzestig jaar of ouder.

Toelichting

Dit amendement beoogt ouderen, die gemiddeld hogere zorgkosten hebben, te compenseren voor het eigen risico.

Kant