Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831094 nr. 11

31 094
Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID KANT

Ontvangen 25 september 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel XII komt te luiden:

ARTIKEL XII

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2008, met dien verstande dat artikel II, onderdeel A, en artikel V, punt 1, in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij worden geplaatst en terugwerken tot en met 1 januari 2007 en dat artikel I, onderdelen D en N, in werking treden met ingang van 1 januari 2009.

Toelichting

Nog niet alle voorwaarden voor een invoering van het verplichte eigen risico zijn op orde, zoals de compensatieregeling voor chronisch zieken. Dit amendement beoogt de invoering van het eigen risico een jaar uit te stellen zodat gezocht kan worden naar een adequaat model voor compensatie van chronisch zieken en gehandicapten.

Kant