Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200831086 nr. 13

31 086
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn markten voor financiële instrumenten (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten)

nr. 13
MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK

Voorgesteld 10 oktober 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de implementatie van MiFID een aanzienlijke verzwaring in administratieve lasten voor de financiële dienstverlenende sector met zich zal brengen;

overwegende, dat deze financiële sector voor Nederland van groot belang is;

overwegende, dat de regering zich tot doel heeft gesteld, de administratieve lasten voor burgers en ondernemers in de komende kabinetsperiode met 25% te reduceren;

verzoekt de regering om de administratieve lastenverzwaring waar de financiële dienstverlenende sector mee wordt geconfronteerd als gevolg van MiFID, zo veel mogelijk te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck