Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731083 nr. 53

31 083 Corporate governance

Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Ontvangen ter Griffie op 29 maart 2017.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 26 april 2017.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 27 april 2017.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 maart 2017

De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur, vast te stellen ingevolge artikel 391 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Gelet op de voorgeschreven voorhangprocedure leg ik hierbij het bovenvermelde ontwerpbesluit met de daarbij behorende nota van toelichting aan u voor1.

Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik naar de ontwerpnota van toelichting.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl