Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431083 nr. 48

31 083 Corporate governance

Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 oktober 2013

Hierbij zend ik u het laatste document dat de Monitoring Commissie Corporate Governance Code onder voorzitterschap van de heer Streppel heeft gepubliceerd1. In dit stuk kijkt zij terug op haar periode van monitoring en benoemt zij een aantal actuele vraagstukken. Deze vraagstukken zijn mijns inziens gericht aan een volgende commissie. Die kan daarmee verder. Met dit rapport is de termijn van de commissie Streppel beëindigd. Ik zal, samen met de Ministers van Financiën en Veiligheid en Justitie, een nieuwe Monitoring Commissie instellen.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer