31 066 Belastingdienst

Nr. 780 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 1 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een overzicht op te stellen van alle wetten waaraan de Belastingdienst zich de afgelopen zeven jaar niet gehouden heeft;

verzoekt de regering, dit overzicht binnen twee weken aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Naar boven