Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202131066 nr. 748

31 066 Belastingdienst

Nr. 748 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 december 2020

Tijdens het AO Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen van 15 oktober jl. (Kamerstuk 31 066, nr. 718) heeft het Kamerlid Omtzigt gevraagd om een brief met een toelichting over de rol van het Openbaar Ministerie (OM) aan het begin van de CAF-aanpak. Zoals ik tijdens het overleg heb aangegeven, beschik ik niet over informatie van het OM en hecht ik er grote waarde aan dat het OM zijn werk onafhankelijk kan doen. Ik heb de Minister van Justitie en Veiligheid daarom verzocht om informatie ter beantwoording van deze vraag. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft mij de inhoud van het volgende ambtsbericht van het Parket-Generaal van het OM doorgeleid:

«CAF

De aanpak van het Combinatieteam Aanpak Facilitatoren (hierna: CAF) betrof een interne aangelegenheid van de Belastingdienst waarbij het Openbaar Ministerie (hierna: OM) niet betrokken was. Het OM verwijst hiervoor tevens naar de Antwoorden op schriftelijke vragen over de brief van 18 september 2020 over de politieke besluitvorming van het CAF (Kamerstuk 31 066, nr. 701) waarin dit reeds wordt opgemerkt. Het overleg tussen OM (het Functioneel Parket), FIOD en Belastingdienst Toeslagen zoals dat in de eerdergenoemde Antwoorden wordt benoemd, betreft het toenmalige tripartiete overleg (thans: weegploeg Toeslagen). Dit is een regulier overleg waarin specifieke signalen van mogelijke fiscale delicten worden besproken en waarin per zaak de una via-beslissing (afdoening via straf- of bestuursrecht) wordt genomen.»

Ik vertrouw erop dat ik hiermee de vraag van het lid Omtzigt heb beantwoord.

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen