Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031066 nr. 680

31 066 Belastingdienst

Nr. 680 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juli 2020

Op verzoek van uw Kamer d.d. 23 april jl. zend ik hierbij een afschrift van het antwoord aan de Nationale ombudsman op zijn brief van 16 april 2020 inzake maatregelen gedupeerden kinderopvangtoeslag1.

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.