Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031066 nr. 679

31 066 Belastingdienst

Nr. 679 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2020

Bijgaand treft u de Tweede Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag die ik, zoals toegezegd, voor het zomerreces aan uw Kamer zou sturen1.

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.