Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031066 nr. 675

31 066 Belastingdienst

Nr. 675 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 juni 2020

Bij brief van 19 juni heeft de vast commissie voor Financiën ons verzocht om de beantwoording van het schriftelijk overleg over de brief van 26 mei jl. met betrekking tot «de Voortgang in het onderzoek naar Fraude Signalering Voorziening (FSV)» (Kamerstuk 31 066, nr. 650) uiterlijk 23 juni om 15:00 uur aan de Kamer te doen toekomen. In deze brief informeren wij uw Kamer over het onderzoek naar de FSV.

Onderzoek FSV

Het onderzoek naar FSV kent twee fases:

  • De eerste fase richt zich op het in kaart brengen van het gebruik van FSV en mogelijk effecten daarvan op burgers en bedrijven en het bestaan van FSV-achtige applicaties, waarbij er tevens direct beheersmaatregelen worden genomen die ervoor moeten zorgen dat de geconstateerde problemen bij FSV en mogelijke vergelijkbare applicaties niet meer kunnen voorkomen. KPMG heeft als externe en onafhankelijke partij de opdracht gekregen om dit onderzoek te doen.

  • De tweede fase richt zich op de eventuele negatieve gevolgen van FSV-achtige applicaties voor burgers en bedrijven. Tevens zal hierbij worden gekeken naar de fraudeaanpak van de Belastingdienst en bezien of daar verbeteringen bij nodig zijn.

Zoals aangegeven is het streven om uw Kamer in de zomer te informeren over de conclusies uit de eerste fase. Hierbij zullen wij ook een reactie geven op de inbreng van het genoemde schriftelijk overleg.

Wij zullen dit combineren omdat een deel van de vragen uit het schriftelijk overleg ook betrekking heeft op de eerste fase van het onderzoek naar FSV. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

De Staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen